Bà Rịa Vũng Tàu: Hơn 150 Bộ Dụng Cụ Được Lắp Đặt Cho Các Xã Trên Địa Bàn Huyện Châu Đức

Trang bị dụng cụ thể thao ngoài trời tại nhà văn hóa các xã giúp cho người dân có điều kiện rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe đồng thời cũng làm cho đời sống tinh thần người dân nơi đây được nâng cao, vùng nông thôn được khang trang sạch đẹp.

Mekongsport đã hoàn thiện lắp đặt các cụm máy tập thể dục thể thao ngoài trời tại nhà văn hóa ấp của các xã bao gồm các dụng cụ:

  • Cụm đa chức năng (lưng bụng, xoay eo, xe đạp).
  • Thiết bị tập tay vai đôi.
  • Thiết bị tập lắc hông.
  • Thiết bị tập xoay eo.
  • Thiết bị tập đi bộ trên không.
  • Thiết bị tập đạp chân.
  • Thiết bị tập đi bộ lắc tay.

1. Khảo sát vị trí đổ móng bê tông:

Hình ảnh thực tếdu-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-1.jpgdu-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-1.jpg

 2. Quá trình giao hàng từ nhà máy đến lắp đặt ở công trình:du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-4du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-7du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-8

3. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình:

du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-32
Cụm lưng bụng, xoay eo, xe đạp
du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-33
Thiết bị tập tay vai đôi
du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-27
Thiết bị tập lưng eo
du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-31
Thiết bị tập xoay eo 3 đĩa
du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-26
Thiết bị đi bộ trên không
du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-30
Thiết bị tập đạp chân
du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-24
Thiết bị đi bộ lắc tay

du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-22du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-23du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-28du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-2du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-35du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-36du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-29du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-34du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-13du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-16du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-17du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-9du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-10du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-12du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-14du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-38du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-37du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-18du-an-cong-vien-khu-dan-cu-ba-ria-vung-tau-hon-150-bo-dung-cu-duoc-lap-dat-cho-cac-xa-tren-dia-ban-huyen-chau-duc-19

Mekongsport giá tốt cho sản phẩm chất lượng!
Hotline – 0907.996.379