TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

Đây là lần thứ 4, Mekongsport được đồng hành cùng với hệ thống Giáo dục Nguyễn Khuyến trang bị Thiết bị tập thể dục ngoài trời cho các em học sinh; Trước đây đã trang bị cho các cơ sở ở TP. Mới – Bình Dương, TP. Thủ Đức, Cơ Sở Q. Tân Bình và lần này là cơ sở ở khu đô thị Celadon City – Q. Tân Phú – TP.HCM. Cảm ơn nhà Trường đã luôn tin tưởng và lựa chọn Mekongsport.

Hình ảnh thực tế:TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trời

TPHCM: Trường Nguyễn Khuyến trang bị dòng thiết bị tập thể dục cao cấp ngoài trờiMekongsport giá tốt cho sản phẩm chất lượng!
Hotline – 0907.996.379