Đồng Nai – Bộ Tư Lệnh Quân Khu 7 Tặng 36 Bộ Dụng Cụ Thể Thao Ngoài Trời Cho Đồng Bào Các Dân Tộc Thiểu Số Tại Huyện Tân Phú

Mekongsport đồng hành cùng chương trình tặng dụng cụ tập thể thao ngoài trời cho đồng bào các dân tộc thiểu số do Bộ Tư Lệnh Quân Khu 7, Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Đồng Nai phối hợp với huyện Tân Phú triển khai thực hiện.

Công trình được triển khai lắp đặt tại 3 xã: Thanh Sơn, Tà Lài, Phú Bình.

Bao gồm các thiết bị:

  • Thiết bị tập lưng bụng.
  • Thiết bị tập xoay eo.
  • Thiết bị tập lưng eo.
  • Thiết bị tập đi bộ trên không.
  • Thiết bị tập đi bộ lắc tay.
  • Thiết bị tập toàn thân.
  • Thiết bị tập xà đơn 2 bậc

Được sự hỗ trợ của Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Tân Phú từ công tác chuẩn bị, khảo sát, triển khai lắp đặt đến các công đoạn hoàn thiện đều được phối hợp một cách chặt chẽ, kĩ càng đảm bảo hiệu quả và tính nhân văn của công trình.

Các dụng cụ thể thao ngoài trời do Mekongsport cung cấp lắp đặt đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ, độ bền cao được các lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao và khen ngợi.

Cảm ơn Bộ Tư Lệnh Quân Khu 7, Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Đồng Nai, Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Tân Phú đã tin tưởng và lựa chọn Mekongsport.

 

Hình ảnh khảo sát thực tế, chọn vị trí phù hợp.z4773996421167 e21cea1bf0790a829c4c1967f86ef2b6 z4773996496746 2f564f7512e29f1c6f99ed8e574bb9d6 1 z4773996499096 8532d5a17d2820ef52fa30fd1421aa7f 1
Hình ảnh thực tế các sản phẩm được lắp đặt tại các điểmz4762949269817 b29b58bfef876176680a5b011bf19f1b z4762949332591 c8db7c9e53fe53a988133a82acedbf8c z4773996432044 cd6b5f4a44ef0486f9220d8610e9b9a0 z4773996444085 4dbd3a4ab26c3a44e09fe12f86c4a29d z4773996457403 2b56e105713dbeea35643ce87363c9d5 z4773996488103 e2e2a55eef455b1088a96449a5e80564
Công tác chuẩn bị lễ Khánh thành bàn giao các trang thiết bị thể dục thể thao tại huyện Tân phú – Tỉnh Đồng Naiz4762949454802 a91d761ce48ef339b96e63606073e2dez4762949346299 becef4d3a363a262480059f96e5b6b84    z4762949474130 021002ff392f83c236b143778793e7ca z4762949551197 e95882a8816f50a03b50de834b8bdba9z4762949555758 de66c354967d9ba2beb1885036227cbbTại ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai lễ khánh thành và bàn giao công trình dụng cụ Thể dục thể thao (TDTT) cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại xã Thanh Sơn.

Hình ảnh thực tếz4762949199992 8701ad146448fd29c01ad72fb549b7bbz4762949218666 306acaafe4900413eea31f7b6130c44ez4762949227941 b7a952af5164aa91990603660517cdfez4762949096112 5ee3123894c89896600cf19c41eb69d1
 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo huyện Tân Phú trao tặng các phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu sốz4773996458505 f99965d680f82f0f4383b7b7fe154dce
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo huyện Tân Phú tặng dụng cụ TDTT cho đồng bào dân tộc thiểu sốz4762948878942 28bc85e640282414ffe1062b9adfdb11
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo huyện Tân Phú chụp hình lưu niệm cùng đồng bào dân tộc thiểu sốz4773996396509 e903961c9bb59b23eea22049889020f4
Niềm vui mừng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số khi có dụng cụ TDTT

z4762948894821 c004c5f6e771c181529231c0ab527305z4762948942630 0b1ffb994cf018ee2c0667a96ef8577bz4762948958359 8e1ac271b2094a9af696e5947c910ed3z4762948976414 6a0a4edaf33b060c8b987f4160ddffd6z4762948970533 8d265f29c6b462889d001bd71de84938z4762949482241 6cf2160b73b520bd87f40dae1b9ab9b7z4762949519440 6fa5ac79b2ad2b0d7d09eb5889391b13z4762948868144 152f5e1f908568376edbab7c3e7fd366z4762948860696 f7143768c83318288dd74eafee58531az4773996413545 07de17832916d190a4b99c4b44eebb48

Mekongsport giá tốt cho sản phẩm chất lượng!
Hotline – 0907.996.379